nl fr
Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be be

Wat is mijn gezondheid?

Mijngezondheid is een online portaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie)
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Heeft u vragen over het portaal? Dan kan u de FAQ-pagina raadplegen of uw vraag stellen via het contactformulier.